Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?

Accordion Menü
Body

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsüdür.

sss kategori