TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için sehven yapılan ödemelerin iadesinde nasıl bir yol izlemeliyim?

Accordion Menü
Body

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri kapsamında sehven yapılan ödemeler için kullanıcılar, TKGM DÖSİM’e sehven yapılan ödemeye ilişkin Banka Ödeme Belgelerinin de sunulduğu resmi bir yazı/dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Başvurunun TKGM Harita Dairesi Başkanlığı ve TKGM DÖSİM’ce değerlendirilmesine müteakip sonucundan kullanıcıya bilgilendirme yapılacaktır.