Bir yerin kullanıcısıyım/üzerinde evim var. Bu yer, 2/B olarak ne zaman ormandan çıkartılacak?

Accordion Menü
Body

*6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sınırları dışına çıkarma görev ve yetkisi, orman idaresine ait olduğundan, bu konuda ilgili orman idaresine/Orman Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

sss kategori