Unvan değişikliği sınavlarında sözlü mülakat var mı?

Accordion Menü
Body

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası “Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir.” hükmü gereğince sözlü sınava tabidir.

sss kategori