Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Dünya CBS Günü
‘Bugünü Anlamak Geleceği Paylaşmak’
TKGM ve DASK Arasında İşbirliği Protokolü
Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL CNR Emlak Zirvesinde
Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL CNR Emlak Zirvesinde
Genel Müdür Vekilimizin Karadeniz Programı
Tahrir Defterleri İşbirliği Protokolü
Sırbistan ve Bosna Hersek Büyükelçilerinin Ziyareti...
Türk Tarih Kurumu Ziyareti...
Türk Tarih Kurumu Ziyareti...