-A A +A

OSMANLICA ENVANTERLERİN MERKEZE TAŞINMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2017/3 Sayılı Genelge ve 18/07/2018 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u gereği mahalli birimlerimizde bulunan eski yazı (Osmanlı Türkçesi) sicillerin Merkez Arşivine alınması çalışmaları Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü ile devam ediyor.

Bölge Müdürlüğünce bağlı il ve ilçelerin Tapu Müdürlüklerinde bulunan eski yazı siciller, kurum aracımız ile 03.09.2019 tarihinde Başkanlığımıza intikal etmiş olup tasnif ve yerleştirme işlemlerine başlanılmıştır.

Söz konusu sicillerin Bölge Merkezinde toplanması ve Merkeze intikali konusunda gösterdiği özen ve hassasiyetten dolayı bu konuda görevli tüm personele Başkanlığımız adına teşekkür ediyoruz.

Başkanlığımızca yapılan planlama çerçevesinde de diğer Bölge Müdürlüklerindeki eski yazılı defter ve belgelerin Merkeze alınma işlemi devam edecektir.