Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?

  • İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
  • Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.