13.10.2015 tarihli 1312454 sayılı "TOKİ'nin Resmi Senetsiz Tescil ve Şerh Talebi" Konulu Duyurunun EK-1'inde yer alan Hak Sahipliği Belgelerinin Değişikliği Hakkında Duyuru