2018/1 SAYILI GENELGENİN EKİ YETKİ VERİLEN İŞLEMLER LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK