2019/11 (1805) SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA YABANCI KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ VE KİMLİK BİLGİLERİ BEYANI FORMU