2022 YILI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

2022 YILI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Yer Değiştirme Kurulunun, 2022 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili 29/03/2022 tarihli ve 2022/2 sayılı kararı ve 2022 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak personel listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

            Yine anılan Yönetmelik hükmü gereğince, geçmiş hizmetleri dikkate alınarak personelin 2022 atama döneminde atanabileceği boş ve rotasyon nedeniyle boşalma ihtimali bulunan kadrolara dair listeler Yönetim Bilgi Sistemi (http://ybs.tkgm.gov.tr/) üzerinde tüm personel için ayrı ayrı servis edilmiştir.

Yer Değiştirme Kurulunun 31/03/2022 tarih ve 2022/2 sayılı Kararı

Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel Listesi