2022/2 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgenin Güncellenmesi Hakkında Duyuru