2023 YILI EĞİTİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim Kurulu toplantısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim planı/faaliyetlerini değerlendirmek ve 2024 yılı Hizmet İçi Eğitim planı/faaliyetlerini hazırlamak ve karara bağlamak amacıyla Genel Müdür Yardımcımız Metin BEYAZ Başkanlığında; Eğitim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi.