2023 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav Tarihleri Hakkında Duyuru

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ HAKKINDA DUYURU

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 25 Haziran 2023 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yazılı sınavı sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının “Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.” hükmü gereğince, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 04.09.2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, adayların sözlü sınav tarihlerine ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.

Adayların sözlü sınavı, ekli listelerde isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte Genel Müdürlüğümüzün Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavına katılacak personele ilanen duyurulur.

 

Sözlü sınava katılacak personel listesi ve sözlü sınav tarihleri:

TAPU MÜDÜRÜ 

TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI 

AVUKAT (MERKEZ - TAŞRA) 

KONTROL MÜHENDİSİ 

MÜHENDİS (TAŞRA) (Harita Mühendisliği) 

MÜHENDİS (MERKEZ) (Makine Mühendisliği) 

TEKNİKER (MERKEZ - TAŞRA)