25/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI UYGULAMASI, SORU VE CEVAPLARINA İLİŞKİN İTİRAZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ USULLERİ HAKKINDA DUYURU

25/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI UYGULAMASI, SORU VE CEVAPLARINA İLİŞKİN İTİRAZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE 
SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ USULLERİ HAKKINDA DUYURU

25/06/2023 tarihinde yapılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavına Genel Müdürlüğümüz web sitesinden ilan edilen A kitapçıkları esas alınarak, Gazi Üniversitesi web sayfası üzerinden online olarak yapılan itirazlar, Gazi Üniversitesinin bu itirazlara ilişkin değerlendirmeleri de dikkate alınarak, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 25/07/2023 tarihli ve 2023/4 sayılı kararı ile değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

Adaylar tarafından itiraz edilen yazılı sınav soru ve/veya cevaplarına ilişkin değerlendirme sonuçları aşağıdaki linkte yer almaktadır. Ayrıca yazılı sınavın uygulanması ile yazılı sınav soru ve/veya cevaplarına yapılan tüm itirazların detaylı değerlendirme sonuçları Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sisteminde (https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz) adayların itiraz ekranlarına işlenmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular çıkartıldıktan sonra kalan sorular üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde hesaplanan yazılı sınav sonuçları Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerindeki “Bilgilendirme/Beyan”, “Kullanıcı/Personel Bilgilerim”, “Personel Bilgileri” menülerinden erişim sağlanan “Tercih/Talep” sekmesi altında, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sisteminde (https://basvuru.gazi.edu.tr/sinav/sonuc), adayların ekranlarına işlenmiştir. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde (27 Temmuz – 2 Ağustos 2023), https://odeme.gazi.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik Numarası girerek 50 TL  itiraz ücretini banka/kredi kartı ile ödedikten sonra (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmayacaktır.), https://basvuru.gazi.edu.tr/ adresinden  T.C. Kimlik Numarası ve parola girerek, “İşlemler>İtirazlar (https://basvuru.gazi.edu.tr/sinav/itiraz)” menüleri altında sınav sonuçlarına ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonunu tıklayarak elektronik ortamda yapacaktır. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isteyen aday, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir. 

Adayların, yukarıda belirtilen adımları duyuruda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığı dışında yapılan itirazlar ile ilgili alanları eksik olarak doldurulmuş veya form içeriğinde ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar işleme alınmayacaktır. 

Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da Gazi Üniversitesi’nin bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi açısından yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son güne bırakılmaması adayın yararına olacaktır. Yukarıda belirtilen uygulama dışında Gazi Üniversitesi’ne veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan form veya itirazlar işleme alınmayacaktır. 

Sınava katılan ve itirazda bulunan adaylara ilanen duyurulur. 

 

Yazılı sınav sorusu ve/veya cevaplarına ilişkin değerlendirme sonuçları