3303 Sayılı Kanun Kapsamında Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların Devri Hakkında Duyuru