3713 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru