5403 Sayılı Kanun Uygulamaları Konulu Duyuruda Değişiklik