5411 sayılı Bankacılık Kanunun 134'üncü Maddesi Gereğince Belirtme Hakkında Duyuru