TOPLANTI

25 Mar 2022

Bolu İlinde görev yapan lisanslı harita büroları,serbest harita kadastro mühendislik büroları,Bolu Kadastro Müdürlüğü ve Ankara Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan tescile esas işlemlerde uyulması gereken; yapım, kontrol,izleme, iş adımlarına ilişkin usül ve esaslar ile uygulamada birlik sağlamak amacıyla toplantı yapılmıştır.