AVRASYA KONUMSAL VERİ GİRİŞİMİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK

Özbekistan Devlet Vergi Komitesi nezdinde Kadastro Ajansının daveti üzerine, Güney Kore, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan ve Belarus ülkelerinin üye olduğu Avrasya Konumsal Veri Girişimi kapsamında Semerkant/Özbekistan’da düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Konumsal Veri Altyapısı” konulu çalıştaya kurumumuz adına Kadastro Dairesi Başkanlığında görevli Tapu ve Kadastro Uzmanı Dr. İsmail DURSUN ve Yabancı İşler Dairesi Başkanlığında görevli Tapu ve Kadastro Uzmanı Özlem HACIOĞLU katılım sağladı. “Konumsal Veriye Yönelik Katılımcı Ülkelerin Deneyimlerinin Birbirlerine Aktarılması” konulu panelde; Tapu ve Kadastro Uzmanı Özlem HACIOĞLU tarafından “Afet Yönetimi ile Tapu ve Kadastro İlişkisi” ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Dr. İsmail DURSUN tarafından “Türkiye’de 3 Boyutlu Kadastro Çalışmaları” konulu sunumlar gerçekleştirildi.