COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA "COVID-19 EK ÖNLEMLER"E İLİŞKİN GENELGE