Değerleme Raporları Sisteminde Değişiklik-2019/1 Sayılı Genelge Değişikliği Hakkında

16
Kasım
2021

2019/1 sayılı genelge ile yabancıların taraf olduğu işlemlerde (Alıcı veya satıcı)  aranan taşınmaz değerleme raporları, yapılan değişiklik ile yabancı gerçek kişilerin sadece alıcı olduğu ve işlem listesinde belirtilen işlemlerde talep edilecektir. Ayrıca genelgede yapılan değişiklik ile değerleme raporu alınmayacak işlemlerin listesi yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan yabancı gerçek kişilerin alıcı olduğu işlemlerde web tapu üzerinden düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2021/6 genelgesinde (Tadebis) yapılan değişiklik ile rapor düzenleyecek yetkili kuruluşun algoritma ile atanması sistemine ek olarak istenen değerleme kuruluşunun listeden seçimi de mümkün hale gelmiştir.

Düzenlenen değerleme raporlarında hata ve noksanların giderilmesine yönelik düzeltme talep edilmesi usulü de yeni sisteme entegre edilen diğer hususlar arasındadır.