2024 YILI KYS İÇ TETKİK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Kalite Koordinatörlüğü Yardımcılığı tarafından Denizli Bölge Müdürlüğü Tetkik/Baş tetkik görevlileri ve Birim Kalite Sorumlularının katılımı ile Bölge Müdürümüz İlhan ÖZLÜ Başkanlığında “2024 yılı KYS İç Tetkik Öncesi bilgilendirme toplantısı” yapılmıştır. 

Tetkik öncesi yapılan toplantıda, revize edilen dokümanlar ve iç tetkik soru listesi doğrultusunda yapılmasının önemine değinerek; TKGM İç Tetkiklerinin, revize edilen dokümanlar kapsamında, etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için hep birlikte ‘anlayış ve uygulama birliğini’ geliştireceği ifade edilmiştir.