YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

   2024 yılı Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı Bölge Müdürümüz Sayın İlhan ÖZLÜ’nün Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz ve Kalite Baş tetkikçilerin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz konferans odasında yapılmıştır.

   Toplantıda Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında; Bölge Müdürlüğümüz bağlı 38 tapu müdürlüğü ve 3 kadastro müdürlüğünde yapılan 2024 yılı iç tetkik sonuçları, Müdürlüklerde karşılaşılan kalite politikası, misyon, vizyon ve değerler’in güncellik durumu, kalite hedeflerine ulaşma derecesi, süreç performanslarının değerlendirilmesi, tetkiklerin sonuçlarının değerlendirilmesi, paydaş geri bildirimleri, öneri, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin uygunluk düzeyi düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin durumu, yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri, sürekli iyileştirme önerileri, risk ve fırsat analizleri, bir önceki YGG toplantısında alınan kararların gerçekleşme durumu görüşülmüştür.