Tapu ve Kadastro XIV. (Edirne) Bölge Müdürlüğü

Çorlu Belediyesiyle Protokol İmzalanması

30 Nis 2021

Bölge Müdürümüz Sayın Orhan ERDOĞAN, Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet SARIKURT ve Çorlu Tapu Müdürü Yahya ÖZER’in katılımlarıyla, Çorlu Tapu Müdürlüğü ile Çorlu Belediye Başkanlığı arasında Emlak Rayiç Değerlerinin Elektronik Ortamda Alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.