Edirne Tapu Müdürlüğüne Ziyaret

16 May 2023

Bölge Müdürümüz Hayrullah AKDEMİR Edirne Tapu Müdürlüğümüzü ziyaret etmiş, Genel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu projeler ve üzerinden üç gün geçmiş olup  bekleyen başvurularla ilgili öngörü toplantısı yapılmış, iş ve işlemlerin son durumu değerlendirilerek sonuçlarının irdelenmesi sağlanmıştır.