KELKİT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
456 280 1028
Faks
0456 317 10 58
Mail
kelkit-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
kelkittm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Hükümet Binası Kat:2
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XXIV. Erzincan Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
GÜMÜŞHANE