Bölge Müdürlüğümüz Kalite Tetkiki Gerçekleştirildi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2022 Yılı Programı kapsamında;  28.02.2022-04.03.2022 tarihleri arasında, Baş Tetkikçiler Sayın Bülent KILIÇ, Sayın Cengiz KARAPINAR ve Sayın İbrahim BAŞARAN tarafından Bölge Müdürlüğümüzün Kalite Tetkiki yapılmıştır.