Megsis Kadastro Güncelleme Çalışmaları Elektronik Sicil Faaliyet Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kadastro Müdürlüklerince yürütülen kadastral faaliyetlerin daha etkin, ekonomik ve hızlı sunulması amacıyla; Bilecik ile Afyonkarahisar Kadastro Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yapılan pilot çalışmaların sonuçlarının tartışılması, genele yayılması, bu bağlamdaki mevzuat ihtiyacının tespiti ve elektronik kadastronun altyapısının oluşturulması kapsamında; Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adil Hakan AYBER ile Taşınmaz Değerleme Daire Başkanımız Sayın Mustafa AKKUL ve beraberinde Kadastro Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca sunumlar yapıldı. Çalışma toplantısına Kadastro Müdürleri, Bölge ve Eskişehir Merkez Birim amirleri ve teknik personel katıldı. Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız ve Daire Başkanımız, merkez Tapu Müdürlüklerimizi ziyaret ederek incelemeler yaptı ve personel ile karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.