Muhtelif Belediyeler İle Tapu Müdürlüklerimiz Arasında Emlak Beyan Değeri Paylaşımına İlişkin Protokol

Emlak beyan değerlerinin elektronik ortamda Tapu Müdürlüğü’nün erişimine açılması ile ilgili; Bilecik, Çifteler, Gediz ve Beylikova Belediyeleri ile protokoller imzalandı.