Vergi Dairesi Başkanlığı ile Çalışma Toplantısı Yapıldı

Bölge Müdürümüz Sayın Cevdet KILIÇ ile Vergi Dairesi Başkanı Sayın Ahmet ÇELİK Başkanlıklarında, Tapu Şube Müdürümüz Nezayi ASLANPENÇESİ, Odunpazarı Tapu Müdürümüz İlhan KARADUMAN, Tepebaşı Tapu Müdürümüz Şenol KAPLAN ve Vergi Dairesi Başkanlığı alt Müdürlerinin katılımlarıyla bir çalışma toplantısı yapıldı. Toplantı kapsamında; 

  • Veraset ve İntikal vergi ilişiği için Vergi Dairesi Başkanlığına verilen TAKBİS paylaşımından faydalanılması ayrıca Tapu Müdürlüklerinden kayıt istenmemesi,
  • Çoklu ölümlü Veraset belgelerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için alt birimler (Tapu Müdürlükleri ve Vergi Dairesi tahakkuk birimleri) arası iletişimin açık ve sürekli tutulması,
  • Her iki tarafın yaşadığı tereddütleri doğrudan yazışma ile KEP üzerinden yaparak vatandaş nezdinde bilgi kirliliğinin önlenmesi ve benzer konular ile ilgili konularda görüş birliğine varılmıştır.