Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı [GYS-UDS 2023] Duyurusu

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, Ankara ilinde, 25 Haziran 2023 Pazar günü saat: 10:00'da tek oturumda görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.

Başvuru için gerekli şartlar ve sınavla ilgili duyuru ve ekleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Başvurular, 14 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak olup, 28 Nisan 2023 Cuma günü saat: 17:00’da sona erecektir.

Sınava katılacaklar, başvuru tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) veya e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Adayların Kariyer Kapısına başvuru işlemi ile ilgili yararlanacakları “Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzu” ekte yer almaktadır.

Sınav konularında yer alan mevzuatta, 1 Nisan 2023 tarihi ve sonrasında yapılan güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

Sınavla ilgili genel açıklamalar:

           1-    2023 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Grupları ve Kadro Dağlımı
           2-    Başvuru Şartları
           3-    Sınav Konuları
           4-    Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzu
           5-    Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu
           6-    Sınav Duyuru Yazısı

İRTİBAT NUMARALARI

TKGM

Sınav Süreci Hakkında Genel Bilgi için

0312 551 44 91

        551 44 90

Özlük bilgilerinin güncellenmesi (Göreve başlama ve ayrılma tarihleri ile unvanlar itibariyle başvuru şartları arasında yer alan Tahsil/ diploma, avukatlık ruhsatnamesi gibi bilgi ve belgelerin Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi)

0312 551 45 00

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yazılı Sınav Süreci

(Yazılı sınav kaydı, e-posta, tlf., sınav ücreti yatırılması, giriş belgeleri vs.)

0312 441 16 98