Göreve Hazırım Projesi Kapsamında Başvuru Alınması

Tapu müdürü ve tapu sicil müdür yardımcısı ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerine atama yapılmak üzere 14-21 Kasım 2022 tarihleri arasında Göreve Hazırım Projesi kapsamında başvuru alınacağına dair Yer Değiştirme Kurulu’nun 08/11/2022 tarihli ve 2022/6 sayılı Kararı ile eki tapu müdürü ve tapu sicil müdür yardımcısı ihtiyacı bulunan birimler listesi ektedir.

Başvuru yapmak isteyen personele ilanen duyurulur.

Yer Değiştirme Kurulu Kararı ve eki birimler listesi