GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) ARASINDA “TUSAGA-AKTİF SİSTEMİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL” İMZALANDI.

Genel Müdürlüğümüz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında “TUSAGA-Aktif Sistemine İlişkin Ek Protokol” imzalandı.

Konum bilgisinin gerçek zamanda (RTK) ve santimetre doğruluğunda belirlenebilmesini sağlayan, ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneline kurulmuş 158 adet sabit GNSS istasyonu ile TKGM ve HGM'de bulunan kontrol ve analiz merkezlerinden oluşan Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü'nün müşterek mülkiyetinde 29/07/2012 tarihli “TUSAGA-Aktif Sisteminin Ortak İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında işletilmektedir.

Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan ve deprem bölgesinde yer alan ülkemizde, deprem parametrelerinin belirlenmesi çalışmalarına TUSAGA-Aktif Sistemi verileri ile destek sağlanması hususu Kurumumuzca önemsenmektedir.

Bu kapsamda; deprem parametrelerinin daha yüksek doğrulukta belirlenebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, Genel Müdürlüğümüz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında, Kurumumuz ve Harita Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi verilerinin de kullanılması ve TUSAGA-Aktif Sistemi verilerinin AFAD ile bedelsiz olarak paylaşılmasına ilişkin Ek Protokol 14.05.2019 tarihinde imzalanmıştır.