HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İLE "JEODEZİ, FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA ALANLARINDA IŞBİRLİĞİ" PROTOKOLÜ YAPILDI

Genel Müdürlüğümüz araştırma yapan eğitim kurumları ile teknolojik gelişmeler ışığında jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında; kurumumuz kaynakları ile üretilen milli verilerin akademik çalışmalarda bilimsel veri olarak kullanılması, kurumumuz personeline akademik perspektif kazandırılması, personelin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak araştırmaların yapılması, yeni ürün ve uygulama araçlarının geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız ile Hacettepe Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.