HATAY 3B KADASTRO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesinin sürdürülebilirliği kapsamında kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, 2021/4 sayılı genelge gereği yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modelinin ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesine yönelik olarak Hatay Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü Adana Kadastro Müdürlüğü Toplantı salonunda proje tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Dr. Mustafa AKKUL, Hatay  Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan TURGUT, Kadastro Şube Müdürü Mehmet KAHVECİOĞLU, Adana Kadastro Müdürü  Gökhan TANER katıldı.
Harita Dairesi Başkanlığında Tapu ve Kadastro Uzmanı Ekrem AYYILDIZ, Kadastro Dairesi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlıkları mühendisleri Sevda KARA AYDINLI ve Zeynep BAYRAMOĞLU tarafından sunum yapılan bilgilendirme toplantısı, Adana ile Merkez ve İlçe Belediyelerinin ruhsat, mimari proje kontrolü ve web tapu üzerinden proje gönderen birimlerinde görev yapan teknik personeller, OSBB Müdürlüklerinin temsilcileri ve Harita Mühendisleri Odası temsilcileri, Tapu/Kadastro Müdürlükleri personelleri ve üretici grupların katılımı ile gerçekleştirildi.