DAVACININ 4743 SAYILI KANUN UYARINCA BİR BAŞKA KAMU KURUMUNA ATANMAK ÜZERE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA, İDAREMİZE ŞEF UNVANI İLE ATANMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ 2.MADDENİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ KARARI