DAVACININ DAVA KONUSU TAŞINMAZININ ÖNCEDEN YAPILAN KADASTRO TESPİTİNDEKİ CİNSİ İLE YENİ YAPILAN KADASTRO ÇALIŞMALARINDAKİ CİNSİNİN FARKLI OLMASI NEDENİYLE İTİRAZI SONUCUNDA DAVACININ YENİ YAPILAN KADASTRO TESPİTİNİN İPTAL KARARI