DAVACININ GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARAR