DAVACININ SORUŞTURMA SONUCU YAPILAN ATAMASININ İPTALİ DAVASININ REDDİ KARARI.