TAPU MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ NAKLEN ATANMASINA İLİŞTAPU MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ NAKLEN ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARIKİN İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI