Müdürlüklerin Sevk ve İdaresi ile Yürütülen Denetim Çalışmaları Süreçleri (Edirne Bölge Müdürlüğü) Sistem Denetimi Açılış Toplantısı Yapıldı

21 Eyl 2022

“Müdürlüklerin Sevk ve İdaresi ile Yürütülen Denetim Çalışmaları Süreçleri (Edirne Bölge Müdürlüğü) Sistem Denetimi” kapsamında İç Denetçi Öner SAMAT gözetiminde, İç Denetçiler Sait UĞURLU ve Tamer KOÇ ile Edirne Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR ve birim amirlerinin katılımıyla açılış toplantısı 21 Eylül 2022 tarihi Çarşamba günü saat 10:00’da online platformdan gerçekleştirilmiştir.