İhale İptal Duyurusu

11
Kasım
2020

Genel Müdürlüğümüzce, Dünya Bankası finansmanlı Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi – Ek Finansman kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen "Gayrimenkul Değerleme Bileşeni kapsamında Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri"  alımı işi iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunulur.