İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Genelgesi (2022/6)