İSTANBUL 3B KADASTRO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün stratejik planında yer alan amaçlarından bir tanesi olan Üç Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi kapsamında; kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modelinin, ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilmesine yönelik; 28.05.2024 tarihinde Anadolu Yakasında İller Bankası toplantı salonunda, 29.05.2024 tarihinde Avrupa Yakasında Ispirtohane Kültür Salonu’nda olmak üzere iki grup proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel HATİPOĞLU,  Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Kadastro Dairesi’nde görevli Tapu Kadastro Uzmanı İsmail DURSUN proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca toplantıya, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürü Dr. Cengiz YILDIRIM, İstanbul Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, tapu ve kadastro müdürlüklerinin personeli, ilgili belediyelerden yetkililer, serbest harita mühendisleri ve lisanslı harita kadastro büroları (LİHKAB) katıldı.