İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yetki sahasındaki tescilsiz Orman alanlarının tescilinin sağlanması, tescilli olup da geometrisi bulunamayan Orman parsellerinin geometrilerinin tespiti, tescilli Orman parselleri arasındaki mükerrerliklerin tespiti ve giderilmesi, Orman parsellerindeki vasıf, yüzölçümü ve geometri hatalarının giderilmesi konularını değerlendirmek üzere toplantı yapıldı. 
Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı Ahmet AKBULUT ile Orman İdaresinden yetkili personellerin yanısıra kurumumuzu temsilen toplantıya Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, 1. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürü Dr. Cengiz YILDIRIM'la birlikte Şube Müdürleri Kemalettin TOKER ve Özgen Sadu ÇAĞLAR, Tapu ve Kadastro Uzmanı Ümit YILDIZ  ile İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Kadastro Müdürleri ile teknik ekibi katıldı.