MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ

21
Kasım
2018

Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde mali konularda iş ve işlem yapan personele yönelik olarak “Mali Mevzuat Eğitimi” Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan AYBER’in katılımıyla düzenlendi.

Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve  5 gün sürecek olan eğitimde Mali Hizmet Uzmanlarınca "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uygulamaları, Devlet Harcama Belgeleri Hakkında Yönetmelik, Taşınır Kayıt İşlemleri, Muhasebe Yönetim Sistemi ile Kamu İhale Mevzuatı" konuları ile  ilgili eğitim verilecek.

Açılış programına Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER’in yanı sıra, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Yücel SERDAR, Ankara I. Bölge Müdürü Faruk DÖNMEZ, Döner Sermaye İşletme Müdürü Gürkan ÖZÇELİK katıldı.