Başkanlığınızda bulunan eski defter ve belgeler üzerinde araştırma yapabilir miyim?

Accordion Menü
Body

Başkanlığımız arşivlerinde yer alan tarihi değeri olan Tahrir Defterleri ile ilgili olarak çalışmak isteyen yurt içi ve yurt dışından gelen araştırmacılar için Araştırmacı Salonu ayrılmıştır. TARBİS Projesi kapsamında sayısallaştırılan bu belgeler, araştırmacılara verilen yetkilendirme çerçevesinde (Başkanlık bünyesinde) elektronik ortamda çalışma imkanı vermekte, istenen belge örneklerine ise ücreti karşılığında ulaşabilmektedirler.