Başkanlığınız arşivinde Osmanlı Devleti toprakları üzerinde kurulan hangi devletlere ait tapu kayıtları bulunmaktadır?

Accordion Menü
Body

Arşiv Dairesi Başkanlığı arşivinde, Osmanlı Devleti toprakları üzerine kurulan toplam 26 ülkeye ait tapu kayıtları bulunmaktadır. Bu devletler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Yunanistan, Polonya, Filistin, Gürcistan, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Kıbrıs R.K., K. Kıbrıs T.C., Libya.